Rubriky
Uncategorized

Komentovaná prohlídka výstavy Na březích Nilu


Objevte svět obyvatel starověkého nilského údolí a životního prostředí, které jej obklopovalo a které dalo vzniknout jedněm z nejstarších civilizací. Ve výstavě „Na březích Nilu“ poznáte rozmanitost světa faraonského Egypta, i jeho jižního souseda, starověké Núbie. Zjistíte, jaká zvířata zde žila, a jak jsou propojena se světem bohů. Dozvíte se, čím se Egypťané živili, jaká řemesla vykonávali a kde odpočívali. Chybět nebude ani zmínka o posmrtném životě a mumifikaci. Komentovaná prohlídka pro neslyšící návštěvníky je určena primárně pro rodiny s dětmi. Čeká vás nevšední zážitek plný objevování, zážitků a drobných pokusů. Prohlídka je vhodná pro rodiny s dětmi.

 

Source link

Rubriky
Uncategorized

Fotograf festival 2020: Nerovný terén


Naléhavěji než kdy dříve zjišťujeme, jak si mohou být lidé odcizeni a vzdáleni bez ohledu nafyzický prostor. Hledáme proto nové cesty setkávání.

Pro mezinárodní fotografický festival jeaktuální dění nejen hrozbou, ale i výzvou. Hozenou rukavici zdvihly kurátorky Stephanie Kiwitt,Tereza Rudolf a Anna Voswinckel. Desátý ročník Fotograf Festivalu zastřešily tématem Nerovný terén.

Ve světle nepředvídatelných událostí hledají tři kurátorky z Německa aČeska možnosti, jak vnímat a potkávat ​druhé​. Využívají k tomu fotografii a video, média, kteránám dopřávají iluzorní pocit blízkosti, přestože udržují odstup. ​Aktuální pandemie ukazuje, jak semůžeme odcizit, jak vytváříme sami sebe odmítáním druhého. Jak ve stále globalizovanějším světěvoláme po budování hranic mezi národy. A to všechno v konfliktu s lidskou potřebou vzájemnéblízkosti. V osmi expozicích kurátorky nabízejí různé formy setkávání na dálku. Propojují umělce a umělkyněz různých generací i míst. Přibližují fotografující a jejich modely nebo objekty. Spojují jednohočlověka s ​druhým​ a směšují známé s ​neznámým​.

Výstavy FOTOGRAF festivalu se vydávají rozdílnými cestami, aby zkoumaly umělecké přístupy kosobnímu setkávání, vytváření a překonávání sebe sama a následné konfrontaci s ​druhým​.Speciální pozornost kurátorky věnovaly dílům, v nichž umělci použili vlastního těla cobyvýrazového média, aby tak ohledali hranice mezi sebou samými a ​ostatními​, nebo aby zkoumali sebe sama skrze obrazy ​vnějšího​ světa. Některé vystavované práce se vztahují k historickým dílům, jiné vstupují na pole sociálního dokumentu, aby zachytily životy ​druhých​. Vystavená díla ve svém celku zkoumají společnost a její schopnosti dovolit rozdílným skupinám žít vedle sebe.Výstavy propojují i různá média a dokumentární, konceptuální či subjektivní postupy, které fotografii využívají také v instalacích nebo performanci.

V několika výstavách se objeví díla americké filmařky Shelly Silver a české umělkyně Alžběty Bačíkové zaměřující se na video a filmový jazyk. Rakouská fotografka Sophie Thun představí svénové práce na společné výstavě s fotografiemi Birgit Jürgenssen, pionýrky feministickéhopřístupu v umění . Na festivalu představí svá díla několik současných německých fotografů afotografek: Andrzej Steinbach, Heji Shin nebo Kristin Loschert. K vidění budou prácevýchodoněmeckých uměkyň Gunduly Schulze Eldowy, Gabriele Stötzer a Tiny Bara. Výstavy přinesou nový pohled na české tvůrce Pavla Hečka, Miloše Šejna, Zdeňka Lhotáka nebo JolanuHavelkovou.Festival zahajuje výstava ​Tělospolečnosti,nestabilnířád–nestabilnítělo,řádspolečnosti​veFotograf Gallery 6. října. Poté se postupně otevře sedm dalších expozic v pražských galeriích.Součástí festivalu je také doprovodný program, který přináší názorová setkání vystavujících umělců a umělkyň a který proběhne online.

Source link

Rubriky
Uncategorized

Xiao Quan v Domě fotografie
Kdy

6. říjen 2020 – 7. únor 2021

Výstavy

Čínský fotograf Xiao Quan byl u všech důležitých událostí 80. let, kdy se formovala nezávislá umělecká scéna Číny.

Všechny neoficiální historické mezníky přinášející emancipaci uměleckých komunit v severních i jižních provinciích důsledně zmapoval a byl jejich přirozenou součástí. Xiao Quan je dnes mezinárodně uznávaným tvůrcem v oblasti dokumentu a pracuje na několika projektech zároveň. Pohybuje se v zapadlých oblastech Číny i západních metropolích a vydává řadu vynikajících publikací věnovaných určitým lokalitám a lidem, kteří jsou zde odkázáni žít v často diametrálně odlišných materiálních podmínkách. Je však otázka, zda se štěstí nekloní více k těm, kteří si stranou civilizačního balastu chrání jen holou existenci a pár nezbytností.

Celý popis

Source link

Rubriky
Uncategorized

Josef Sudek: tzv. volná tvorba


Výstava fotografií Josefa Sudka ze sbírky Ústavu dějin umění Akademie věd ČR ve Window Gallery, výlohách knihovny ústavu.

Po smrti Josefa Sudka (1896–1976) darovala Božena Sudková Ústavu dějin umění AV ČR soubor Sudkových více jak 20 000 negativů a originálních fotografií. Tematicky sbírka zahrnuje široké spektrum reprodukcí uměleckých děl (včetně užitého umění a architektury), počínaje pěstními klíny, řeckou a římskou antikou přes české románské umění, gotiku, baroko a 19. století až k umění Sudkových současníků. 
 
Jako tzv. volná tvorba byly v některých případech označeny fotografie, které nezobrazují umělecká díla a ve sbírce věnované Ústavu dějin umění se nejspíš ocitly omylem, nebo se k nim zatím nepodařilo zjistit žádné bližší informace. Výstava pracuje s tímto faktem, prezentuje fotografie, pro jejichž přítomnost ve sbírce fotografií uměleckých děl se jen těžko hledá opodstatnění, většinou nejsou datované ani nijak popsané.

Výstava ve Window Gallery, výlohách knihovny Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, je volně přístupná z ulice Na Perštýně a Husova.

Source link

Rubriky
Uncategorized

100 let grafické školy v Praze
Kdy

1. říjen 2020 13:0017. leden 2021 18:00Výstavy

Výstava 100 let grafické školy dokumentuje historii této vzdělávací instituce od jejího založení v roce 1920 až po současnost.

Expozice se věnuje významným osobnostem z řad pedagogů, kteří zásadním způsobem formovali výuku fotografie, grafického designu, knižní vazby, konzervátorství a restaurátorství a dalších oborů vyučovaných na grafické škole v průběhu její stoleté existence. Pozornost je upřena i na dílo jejich žáků, kteří získávali na škole první odborné znalosti, rozvíjeli je v následném studiu a praxi a zanechali výraznou stopu v širokém spektru vizuální kultury doma i v zahraničí. Expozice zahrnuje 560 prací učitelů a žáků školy z oboru fotografie, knižní vazby, tisku, grafického designu a restaurátorství. 200 exponátů poskytlo UPM ze svých sbírek, 280 pochází z archivu grafické školy. Další exponáty laskavě zapůjčili autoři, soukromí sběratelé a instituce.

Celý popis

Source link

Rubriky
Uncategorized

David Minařík, Filip Švehla – Hned i zítra bude lípDavid Minařík, Filip Švehla – Hned i zítra bude lípSource link

Rubriky
Uncategorized

Saul Steinberg – Vladimír Fuka: výstava v Paláci Kinských


Výstava představí amerického kreslíře, karikaturistu a ilustrátora Saula Steinberga (1914–1999), který sám sebe charakterizoval jako kreslícího spisovatele.

Jeho kresby jsou proslulé sice nejvíce z časopisu The New Yorker, jeho význam se však nedá zjednodušit jen ve smyslu tvůrce kreslených komentářů. Ovlivnil novinovou ilustraci a karikaturu daleko za hranicemi USA včetně českého prostředí. Steinberg byl nejen talentovaný umělec, ale člověk s širokým kulturněpolitickým rozhledem.  Pojednával o každodenním lidském životě s jeho paradoxy, mezilidské vztahy studoval jako výraz spojení a zároveň vzájemného nepochopení až odcizení. Národní galerie poprvé zpřístupní Steinbergovy práce ze Sbírky grafiky a kresby, jež byly velkorysým darem americké nadace The Saul Steinberg Foundation, New York.

 Při této příležitosti připomeneme také českého malíře a ilustrátora Vladimíra Fuku (1926–1977), který v roce 1969 emigroval stejně jako již dříve Steinberg do Ameriky, do New Yorku. V oblibě měl motiv labyrintů, ztělesňujících soudobou tíživou situaci, spletité křižovatky života. S dílem Saula Steinberga jej pojí mnohé, oba schopní kreslíři, solitéři, mapovali společnost a kulturu dané doby, bylo jim společné i nejedno téma, ať už to byl New York, mapy a labyrinty nebo hudba.

Source link

Rubriky
Uncategorized

Bylo nebylo, Van Gogh, Monet, Renoir… – multidimenzionální výstava impresionistů se 3D zvukem


Výstava Bylo nebylo, Van Gogh, Monet, Renoir… je zároveň symbolickým impulsem k restartu živé zábavy po předcházejícím období, kdy byla výrazně utlumena. Živá zábava znamená jít ven s přáteli a rodinou, setkat se s lidmi, na chvíli odložit problémy, příjemně povzbudit smysly a mozek.

Prostřednictvím živé zábavy můžeme objevovat nové věci, být svědky něčeho jedinečného. Všechna aktuální protipandemická opatření budou samozřejmě respektována: ve Foru Karlín bude zajištěno maximálně bezpečné prostředí – včetně termokamery, dezinfekce rozmístěné ve všech prostorech či regulovaného počtu návštěvníků, který umožní dodržovat doporučené rozestupy.

Popisovat Bylo nebylo, Van Gogh, Monet, Renoir… slovy je velmi těžké, protože je to opravdu výjimečná záležitost. Je to jako snažit se popsat pocity při vzletu letadla někomu, kdo nikdy neletěl. Stejný typ spektakulární výstavy je v současné době s velkým úspěchem prezentován v mnoha hlavních městech po celém světě.V těchto dnech nejistoty je jedna věc jistá – musíme chodit ven. Potřebujeme znovu sdílet nádherné okamžiky s lidmi, které máme rádi, a těmi, na kterých nám záleží.

Ceny vstupného, včetně DPH a všech poplatků:

Dospělí: 295 Kč  – víkend 345 Kč

Děti (6–15 let): 145 Kč – víkend 195 Kč

Studenti a senioři (nad 65 let):  195 Kč – víkend 245 Kč

Rodinné vstupné (2 dospělí + 3 děti): 795 Kč – víkend 895 Kč.

 

Source link

Rubriky
Uncategorized

Jan Vlček – Don Quijoti


V Pragovka Gallery The White Room proběhne již 20. 9. 2020 v 15:00 zahájení nové výstavy s názvem Don Quijoti. Autorem je Jan Vlček, kterého můžete v rámci doprovodného programu osobně potkat na komentované prohlídce. Kurátorkou výstavy je Lucie Nováčková. Výstava potrvá do 20.10. 2020.

Jan Vlček (nar. 1944, Slavíkovice)
Generačně patří Jan Vlček k okruhu malířů, kteří prošli školou figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Od konce svých studií pravidelně, ne však příliš často vystavuje, přičemž těžiště jeho tvorby neleží v námětech, ale ve způsobu. Tematicky se pohybuje od Součkovského tématu Don Quijotů, přes obrazy s výjevy z Vietnamu v rámci dobového zadání, přes osobními důvody daný zájem o biblickou tematiku až k vážným figurálním tématům bojů, pronásledování, ale i civilních výjevů z ateliérů. Formálně se však vždy jedná o bravurní kresbu, která prozkoumává tematiku lidských skrumáží více než detailně, aby poskytla základ pro pozdější malířskou práci, která v posledních letech vede až k čisté abstrakci.

Fakt, že The White Room obvykle představuje tvorbu umělců mladé a střední generace, je následkem kurátorského záměru prostoru, kdy funguje na základě booking systému pro rezidenty Pragovky, kde má Jan Vlček ateliér posledních pět let. Těžiště jeho tvorby, alespoň té, již považuje za svou vlastní a přikládá jí důležitost, pak leží v bravurní kresbě, jíž se věnoval již od dob studií na Vyšší průmyslové školy sklářské v Železném Brodě i následně na Akademii výtvarných umění (ateliéry V. Tittelbacha a K. Součka). Právě druhý ze jmenovaných ateliérů jej dovedl k virtuosní podobě, monumentální formě a zjednodušení sdělení. Každému z jeho obrazů tak předchází detailní kresebné prozkoumání tematiky. Výstava The White Room tak představí řadu drobnějších kreseb a velkoformátových maleb, ukazující šíři malířského záběru a vyvrcholí abstraktní tematikou.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

20. 9. komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy

 

Source link

Rubriky
Uncategorized

Ryby a rybičky – největší výstavní a prodejní akvaristická burza v PrazeRyby a rybičky – největší výstavní a prodejní akvaristická burza v PrazeSource link