Home Národní muzeum Letní dvoudenní příměstský tábor „Staň se tovaryšem tradičních řemesel“
Národní muzeum

Letní dvoudenní příměstský tábor „Staň se tovaryšem tradičních řemesel“

Národopisné muzeum Národního muzea připravilo pro děti ve věku 4–8 let na letní prázdniny 2021 seznámení s tradičními řemesly na dvoudenních příměstských táborech.

Zkušení lektoři Národního muzea dětem představí tradiční řemesla našich předků. Dopolední řemeslnou dílnu povedou odborníci, mnohdy mistři ve svém oboru, odpolední čas bude věnován hrám a sportovním aktivitám v zahradě Kinských.

Termíny a témata kurzů:

V termínu 30. – 31. 8. je kapacita příměstského tábora naplněna. Do ostatních termínů je možné se hlásit. 

 • 12. – 13. 8., 8:30–16:00 h
  Staň se barvířem a pekařem
  První den příměstského tábora děti vyzkouší barvení látek, v druhém dni se pak seznámí s ojedinělou lidovou technikou zpracování těsta tzv. vizovického pečiva, která od doby svého vzniku nezměnila materiál ani pracovní postup.
  Dílny povedou Daniela Záveská, Helena Medřická a Miluše Šímová, oceněná titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje. Muzejní lektor připraví pro děti odpolední program v zahradě Kinských.

   
 • 26. – 27. 8., 8:30–16:00 h
  Staň se svíčkařem a bylinkářem
  První den příměstského tábora se děti se seznámí s výrobou svíček, naučí se odlévat vosk do formy, svíčku namotat i namáčet. Druhý den bude věnován bylinkám a jejich léčivým účinkům.
  Svíčkařskou dílnu povede Lenka Blažková z Hornického muzea v Příbrami, lektor Národního muzea děti seznámí s léčivými bylinami. Oba dny budou doplněny poutavým výkladem v expozici muzea a sportovními aktivitami v zahradě Kinských.

   
 • 30. – 31. 8., 8:30–16:00 h  KAPACITA TÁBORA V TOMTO TERMÍNU JE JIŽ NAPLNĚNA
  Staň se tkalcem a dráteníkem

  Děti jednoduchém stávku vyzkouší princip tkaní, v druhém dni se seznámí s drátenickým řemeslem, odrátují hrneček nebo vyrobí zápich do květináče.
  Kurz drátenictví povede paní Alena Samohýlová, kurz o tkalcovství pak lektor Národního muzea. Oba dny budou doplněny poutavým výkladem v expozici muzea a sportovními aktivitami v zahradě Kinských.

Věk: 4–8 let (kapacita je omezená – max. 20 dětí)
Cena za příměstský tábor je 950 Kč.
Cena se snižuje na 650 Kč v případě:
  – současně přihlášeného sourozence
  – účastí dítěte ve více termínech
Čas konání: 8.30–16.00 h, sraz vždy u brány do zahrady Kinských (v místě protnutí Štefánikovy a Holečkovy ulice).
Pro děti je zajištěn teplý oběd a pitný režim.
Další informace: Mgr. Kateřina Musílková, katerina.musilkova@nm.cz , tel.: 725 773 909 

Do 5 dnů od odeslání elektronické přihlášky (níže na stránce) Vám zašleme na email závazné potvrzení rezervace místa ve vybraném termínu a variabilní symbol k uhrazení částky za jeden celodenní kurz. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 10 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá.


Proč se zúčastnit příměstského tábora?  

 • Nabízíme smysluplný a různorodý program:
  • řemeslné kurzy pod vedením odborného garanta
  • návštěvu výstav a expozic v Národopisném muzeu Národního muzea
  • sportovní a týmové aktivity
  • výtvarné a dramatické dílny
 • Zaručujeme odborný dohled s profesionálními instruktory.
 • Děti trávící prázdniny v Praze se mohou vzdělávat, bavit a potkat nové kamarády při smysluplných činnostech všestranně rozvíjejících jejich schopnosti.

V případě nemožnosti konání příměstského tábora z důvodu zhoršené epidemiologické situace vrátí Národní muzeum platbu v plné výši.

Přihláška na dvoudenní příměstský tábor Staň se tovaryšem tradičních řemesel

Datum a téma

Jméno a příjmení dítěte

Datum narození

Rodné číslo

Zdravotní pojišťovna

Bydliště

Jméno rodiče (zákonného zástupce)

Telefon (rodiče)

E-mail (rodiče)

Cena příměstského tábora bude uhrazena

V případě požadavku na zaslání faktury pro Vašeho zaměstnavatele uveďte jeho přesnou fakturační adresu
Source link

Author

Výstavy v Praze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.