Home Národní muzeum Konstrukce ideálního českého národa v díle Antonína Jungmanna
Národní muzeum

Konstrukce ideálního českého národa v díle Antonína Jungmanna

Antonín Jan Jungmann se společně se svým bratrem zapojoval do projektů cílících na rozvoj české kultury a aktivně usiloval o intelektuální emancipaci češtiny. Přednáška se pokusí analyzovat představy Antonína Jana Jungmanna o dalším rozvoji jazykově české společnosti, jak je prezentoval ve vlastní (vědecké) tvorbě. Pozornost bude soustředěna především na učebnice porodnictví a překlady populárně naučných medicínských spisů, texty týkající se veterinářství, ale i na jazykovědné studie. Analyzovány pak budou Jungmannovy představy o tom, jaký význam pro ideál národa měly a mají jeho texty (a další, na kterých se autorsky spolupodílel, např. Slovník česko-německý) a jaké pozitivní impulzy mohou dát dalšímu intelektuálnímu a kulturnímu vývoji. V kontextu těchto otázek budou tematizovány i související Jungmannovy představy o německé „konkurenci“ a o vlastní identitě a pozici v českojazyčné společnosti.

Přednáší: Mgr. Petra Hanáková (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
Místo konání: 22. 11. 2023, 17.00 hod., přednáškový sál 102, Historická budova Národního muzea

Vstupné zdarma

Přednášky probíhají s podporou programu Strategie AV21 „Město jako laboratoř změn“ Akademie věd České republiky.

Zdroj příspěvku

Author

Výstavy v Praze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.