Home Národní muzeum City Nature Challenge 2023
Národní muzeum

City Nature Challenge 2023

Každý, kdo rád pozoruje přírodu, si už určitě všiml, že i města mají v tomto směru co nabídnout. Projekt City Nature Challenge, který bude v letošním roce opět probíhat i na území Prahy, vybízí všechny, aby se zapojili do focení a určování druhů prostřednictvím jednoduché mobilní aplikace iNaturalist.

Hlavním cílem je ukázat, že navzdory obecně přijímaným názorům je příroda ve městech opravdu unikátní a bohatá. Během čtyř dní soutěží předem přihlášená města o co největší počet pozorování živé přírody uložených do aplikace iNaturalist. V letošním roce se můžete zapojit v termínu od 28. dubna do 1. května. Stačí si jen zdarma stáhnout aplikaci do mobilního telefonu a začít fotit přírodu kolem sebe.

Do tohoto jedinečného projektu se může zapojit skutečně každý. Stačí jen mobilem vyfotit živočicha či rostlinu na území Prahy a mobilní aplikace iNaturalist tomuto pozorování sama přidělí údaje GPS. Pak už je potřeba jen daný druh určit, což může uživatel učinit sám, nebo si nechat napovědět od aplikace samotné či od ostatních uživatelů. Pokud alespoň 2 ze 3 uživatelů souhlasí s názvem, dostává toto pozorování tzv. výzkumný stupeň a je tedy plně platné. Kromě zábavy v rámci zapojení do projektu slouží materiály nasbírané veřejností dále i k vědeckým účelům.

Jako již tradičně i v letošním roce vyhlašujeme soutěž o nejlepší pozorovatele, resp. Pozorovatele s největším počtem pozorování a to ve 2 kategoriích: individuální pozorovatelé a školní kolektivy.

O víkendu 29.–30. 4. proběhne Víkend otevřených dveří v Kroužkovací stanici, běžně veřejnosti nepřístupném areálu Národního muzea v Praze-Hostivaři. Sobotní ráno zahájíme ornitologickou procházkou v Hostivařském lesoparku. Po celý víkend budou probíhat aktivity v areálu stanice, kde se malí i velcí účastníci dozví více o pražské přírodě a možnostech, jak ji pozorovat.

Po skončení letošního ročníku pro vás připravíme výstavu těch nejlepších fotografií, které jste do aplikace iNaturalist během City Nature Challenge uložili. Bude mezi nimi i ta vaše?


Výzva odstartovala poprvé v roce 2016 a to pouze mezi městy Los Angeles a San Francisco. V roce 2018 se konal první mezinárodní ročník, kdy se zapojilo 68 měst. Do letošního ročníku se jich přihlásilo téměř 500 z celého světa.

Praha se v minulém ročníku obsadila 34. místo co do počtu pozorování a předčili jsme i takové metropole jako je Florida, Vídeň, nebo Chicago či Liverpool. V rámci Evropy jsme pak na místě třetím. Ve sledované dny bylo z Prahy zaznamenáno více jak 12 tisíc pozorování a téměř 1 500 druhů. Těchto skvělých výsledků bychom nedosáhli bez pomoci partnerů, organizací působících na území hlavního města v oblasti ochrany přírody a enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Projekt do České republiky přivedlo v roce 2018 Národní muzeum. Od té doby se povedlo přeložit aplikaci iNaturalist do českého jazyka a Národní muzeum již tradičně organizuje projekt na území hlavního města a zároveň podporuje organizátory v dalších městech, která se k projektu průběžně hlásí napříč Českou republikou. V posledních letech však není hlavní město jediné, které se projektu účastní. Postupně se přidávají velká i malá města po celé republice. V Brně projekt zaštiťuje Hvězdárna a planetárium Brno, V Uherském Hradišti Univerzita Tomáše Bati – Fakulta logistiky a krizového řízení a v Českých Budějovicích organizuje Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Zdroj příspěvku

Author

Výstavy v Praze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.