Home Národní technické muzeum 26.10. 2022 – 30.4. 2023 – Architekti jako designéři – Jiří Kočandrle
Národní technické muzeum

26.10. 2022 – 30.4. 2023 – Architekti jako designéři – Jiří Kočandrle

Výstava která se jako první věnuje působení absolventů architektonických ateliérů vysokých škol v českém designu technických oborů a upozorňuje na důležitost architektonického školení ve vzniku a rozvoji průmyslového designu jako samostatné mezioborové disciplíny. Významná část výstavy je pojata jako první retrospektivní prezentace tvorby Jiřího Kočandrle (1941).

 „Design je kreativní, dynamický, interdisciplinární proces, který vznikl na pomezí technologie a umění, kultury a obchodu, reality a vizí. Ve fázi vývoje produktu design integruje všechny vstupy, ve fázi jeho užívání pak komunikuje v něm obsažené kvality, funkce a sdělení. Můžeme jej nazvat nejdemokratičtější formou umění, filozofií výroby, spotřeby a užití, která hraje důležitou roli při vytváření hmotné a environmentální kultury. V konečném důsledku design přispívá k formování životního stylu společnosti a identity jedince.“

Jiří Kočandrle

 

Výstavní prezentace tvorby Jiřího Kočandrle je v rámci aktuální výstavy rozdělena na dvě hlavní části, rozdělené obrazově-hudební kompozicí ilustrující zásadní životní, tvůrčí i myšlenkovou proměnu na přelomu osmdesátých a devadesátých let.  Vedle výše zmíněných i dalších stěžejních exponátů je součástí výstavy i objekt „Pocta papíru“ jako upomínka na spolupráci s formou EMBA.  Každá z obou částí je dále dělena tzv. mezníky, které představují zásadní kapitoly jeho tvůrčího působení. 

Kurátorkou výstavy „Čeští architekti Jako designéři techniky – Jiří Kočandrle“ je zakladatelka oddělení průmyslového designu NTM Johanna Pauly, která tak navázala na svou činnost v přípravě a realizaci retrospektivních výstav, konaných v Národním technickém muzeu a v spolupracujících institucích už celé čtvrtstoletí. Spoluautorem výstavy je Jiří Hulák, který připravil úvodní část věnovanou fenoménu architektů-designérů v naší i světové historii. Prostorového řešení výstavy se osobně ujal Jiří Kočandrle, vizuální podoba výstavy je dílem prof. Rostislava Vaňka a Michala Kopeckého. Audiovizuální pořad připravilo studio Krutart.

„Děkujeme České televizi za poskytnutí částí pořadu do výstavy“

Jiří Kočandrle – životopis

Tisková zpráva

Plakát k výstavěNárodní technické muzeum

Author

Výstavy v Praze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.