Možnosti archeologického poznání skrze digitální technologie

Archeologie nejen doby římské v průběhu svého vývoje adaptovala celou řadu metod, technik a nástrojů z oblasti výpočetních technologií. Prolínají se oborem od prostředí terénních výzkumů a prospekcí, zpracování archeologických informací a jejich vyhodnocení pomocí různých metod, až po digitální rekonstrukce a různé formy vizualizace a prezentace výsledků oboru široké veřejnosti. Těžištním předmětem přednášky pak budou především […]

Read More
Ze života sbírek Národního muzea

Ze života sbírek Národního muzea

  • Říj 28, 2022

Cílem přednášek cyklu Ze života sbírek Národního muzea je představit jednotlivé sbírkové kolekce Národního muzea napříč jeho širokým spektrem. Program: Restaurování sádrových plastik ze sbírek Národního muzea, manipulace a údržba Další z řady tematických přednášek cyklu „Ze života sbírek“ se bude věnovat péči o sádrové plastiky ze sbírek Národního muzea. Přednášející se zaměří na preventivní ochranu, vhodnou manipulaci a uložení […]

Read More
26.10. 2022 – 30.4. 2023 – Architekti jako designéři – Jiří Kočandrle

Výstava která se jako první věnuje působení absolventů architektonických ateliérů vysokých škol v českém designu technických oborů a upozorňuje na důležitost architektonického školení ve vzniku a rozvoji průmyslového designu jako samostatné mezioborové disciplíny. Významná část výstavy je pojata jako první retrospektivní prezentace tvorby Jiřího Kočandrle (1941).  „Design je kreativní, dynamický, interdisciplinární proces, který vznikl na pomezí technologie a umění, […]

Read More
Día de Muertos / Den mrtvých

Día de Muertos / Den mrtvých

  • Říj 26, 2022

Día de Muertos čili Den mrtvých je v Mexiku jedním z nejdůležitějších svátků doprovázený bujarými oslavami. Zažijte jej u nás na vlastní kůži. Poznáte mexické tradice, zatančíte si s mariachi a ochutnáte místní pokrmy a nápoje. Po celý den budou k dispozici stánky s občerstvením, výtvarné dílny pro děti i dospělé, živá hudba a mnoho […]

Read More
Archeologie. Možnosti a limity poznání minulosti

Archeologie. Možnosti a limity poznání minulosti

  • Říj 22, 2022

Lidé si jsou vědomi toho, že stopy minulosti lze nalézt v zemi již přes dva tisíce let. Jako věda se archeologie rodí v 19. století a rozvíjí se mnoha směry. Staví na několika základních principech, buduje své chronologie, typologie a neustále precizuje své interpretace. I tak je ale může rozbít na padrť jediný překvapivý nález. Jak tedy […]

Read More
Fenomén sociálního darwinismu v českém prostředí

Sociální darwinismus je teorií, která má v současné době několik interpretací (asi nejvýstižnější je obecná aplikace Darwinova hesla „survival of the fittest“ na lidskou společnost) a je dávána do souvislosti s kolonialismem 19. století. Je proto s podivem, že se sociální darwinismus usadil také v české kotlině, u utlačovaného národa, který sám neměl kolonie. Právě tomuto paradoxu se budeme věnovat v přednášce, v níž […]

Read More
Do Panteonu Národního muzea s průvodcem

Do Panteonu Národního muzea s průvodcem

  • Říj 18, 2022

Zveme vás na prohlídku nedávno rekonstruovaných interiérů této slavné budovy, jejímž vyvrcholením je návštěva Panteonu Národního muzea. Na jeho výzdobě se podíleli umělci generace Národního divadla a patří tak k nejkrásnějším sálům v naší zemi. Neméně důležitý je jeho symbolický význam díky historické galerii velikánů české vědy a umění. Prohlídky jsou vhodné i pro rodiny s dětmi a probíhají […]

Read More
Mezinárodní den archeologie

Mezinárodní den archeologie

  • Říj 16, 2022

I v letošním roce se archeologové Národního muzea připojují k oslavám již devátého ročníku Mezinárodního dne archeologie. Jde o oslavu nejen archeologie, ale především nadšení z objevování dávné minulosti. V sobotu od 10:00 do 17:00 hod. nabízí Národní muzeum archeologický program a aktivity pro návštěvníky všeho věku se zájmem o pravěk, starověk i středověk. Přijďte do Nové budovy Národního muzea […]

Read More
Komentovaná prohlídka výstavy Autoškolství

Komentovaná prohlídka výstavy Autoškolství

  • Říj 10, 2022

Chcete se dozvědět něco z historie československého autoškolství, zajímavosti o výuce v autoškole nebo si vyzkoušet své řidičské schopnosti při jízdě na automobilovém trenažeru? Projděte si výstavu společně s jejím autorem Robertem Kotálem.   Komentované prohlídky jsou vhodné pro dospělé a dětské návštěvníky od 13 let. Vstupné: v ceně běžné vstupenky do muzea Související výstavy Autoškolství Výstava o historii a vývoji československého […]

Read More
Hear Me!

Hear Me!

  • Říj 08, 2022

Desátý ročník putovního festivalu volné improvizace a jiné hudby Hear Me!, pořádaný Starou sítí pro novou hudbu, se letos uskuteční ve spolupráci Asociace Mlok, Českého muzea hudby a HIS voice. Jubilejní ročník se bude konat v sobotu 8. 10. 2022 v prostorách Českého muzea hudby na Malé Straně v Praze. Program festivalu je poměrně pestrý, od tichých klarinetových […]

Read More