Home Národní muzeum Letní dvoudenní příměstský tábor „Staň se tovaryšem tradičních řemesel“
Národní muzeum

Letní dvoudenní příměstský tábor „Staň se tovaryšem tradičních řemesel“

Národopisné muzeum Národního muzea připravilo pro děti ve věku 5–8 let na letní prázdniny 2022 seznámení s tradičními řemesly na dvoudenních příměstských táborech.

Zkušení lektoři Národního muzea dětem představí tradiční řemesla našich předků. Dopolední řemeslnou dílnu povedou odborníci, mnohdy mistři ve svém oboru, odpolední čas bude věnován hrám a sportovním aktivitám v zahradě Kinských.

Termíny a témata kurzů:

  • 4. – 5. 8., 8.30–16.00 h   TERMÍN JE JIŽ OBSAZEN
    Staň se mlékařem a pekařem
    První den příměstského tábora se děti seznámí se zpracováním mléka a vyzkouší si stloukání másla, v druhém dni se pak seznámí se zpracováním obilí a pečením chleba.
    Dílny povede Kateřina Musílková. Muzejní lektor připraví pro děti zábavný odpolední program v zahradě Kinských.
  • 11. – 12. 8., 8.30–16.00 h
    Staň se dráteníkem a tkalcem
    První den příměstského tábora se děti se seznámí s drátenickým řemeslem, naučí se drátky ozdobně tvarovat a vyrobí si zápich do květináče. Kurz povede paní Alena Samohýlová, lektorka z Klubu lidové tvorby Praha. Druhý den si pak děti na jednoduchém stávku vyzkouší princip tkaní. Oba dny budou doplněny poutavým výkladem v expozici muzea a sportovními aktivitami v zahradě Kinských.
  • 25. – 26. 8., 8.30–16.00 h
    Staň se provazníkem a výrobcem vizovického pečiva
    První den příměstského tábora se děti seznámí s výrobou provazů a provázků a naučí se je splétat. Kurzem je provede paní Alena Samohýlová, lektorka z Klubu lidové tvorby Praha. Druhý den bude věnován výrobě vizovického pečiva, kterou po odborné stránce zajistí paní Miluše Šímová, oceněná titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje. Oba dny budou doplněny hrami v zahradě Kinských a vyprávěním v expozici muzea.
  • 30. – 31. 8., 8.30–16.00 h  TERMÍN JE JIŽ OBSAZEN
    Staň se bylinkářem a svíčkařem
    První den se děti seznámí s léčivou silou bylin a naučí se je pěstovat. Kurz povede paní Olga Salonová. Svíčkařskou dílnu povede Lenka Blažková z Hornického muzea v Příbrami. Oba dny budou doplněny poutavým výkladem v expozici muzea a sportovními aktivitami v zahradě Kinských.

Věk: 5–8 let (kapacita je omezená – max. 20 dětí)
Cena za příměstský tábor je 1 000 Kč.
Cena se snižuje na 700 Kč v případě:
  – současně přihlášeného sourozence
  – účastí dítěte ve více termínech
Čas konání: 8.30–16.00 h, sraz vždy u brány do zahrady Kinských (v místě protnutí Štefánikovy a Holečkovy ulice).
Pro děti je zajištěn teplý oběd a pitný režim.
Další informace: Mgr. Kateřina Musílková, katerina.musilkova@nm.cz , tel.: 725 773 909 

Do 5 dnů od odeslání elektronické přihlášky (níže na stránce) Vám zašleme na email závazné potvrzení rezervace místa ve vybraném termínu a variabilní symbol k uhrazení částky za jeden celodenní kurz. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 10 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá.


Proč se zúčastnit příměstského tábora?  

  • Nabízíme smysluplný a různorodý program:
    • řemeslné kurzy pod vedením odborného garanta
    • návštěvu výstav a expozic v Národopisném muzeu Národního muzea
    • sportovní a týmové aktivity
    • výtvarné a dramatické dílny
  • Zaručujeme odborný dohled s profesionálními instruktory.
  • Děti trávící prázdniny v Praze se mohou vzdělávat, bavit a potkat nové kamarády při smysluplných činnostech všestranně rozvíjejících jejich schopnosti.

Přihláška na dvoudenní příměstský tábor Staň se tovaryšem tradičních řemesel 2022

Datum a téma

Jméno a příjmení dítěte

Datum narození

Rodné číslo

Zdravotní pojišťovna

Bydliště

Jméno a příjmení rodiče (zákonného zástupce)

Telefon (rodiče)

E-mail (rodiče)

Cena příměstského tábora bude uhrazena

V případě požadavku na zaslání faktury pro Vašeho zaměstnavatele uveďte jeho přesnou fakturační adresu
Zdroj příspěvku

Author

Výstavy v Praze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.