ZeMě

ZeMě

  • Kvě 31, 2022

Záleží na mně, jaká bude Země – to je motto nové výstavy, která vám prakticky ukáže, jak můžete sami přispět k ochraně životního prostředí. Představuje téma udržitelnosti prostřednictvím konkrétních příkladů z každodenního života a nabádá k zamyšlení nad tím, co může jednotlivec sám udělat pro svět kolem sebe. Jedná se o první výstavu v Národním muzeu, která se zabývá čistě tématem udržitelnosti […]

Read More
Nikdy se nevzdáme!

Nikdy se nevzdáme!

  • Kvě 29, 2022

Výstavní projekt Nikdy se nevzdáme!, který připravilo Národní muzeum společně s Vojenským historickým ústavem Praha, připomíná 80. výročí operace Anthropoid a další významné události roku 1942. Provází realitou Protektorátu Čechy a Morava i událostmi a osudy spjatými s 38 dny druhého stanného práva v období mezi 27. květnem a 3. červencem roku 1942. Výstava představuje také souvislosti předcházející atentátu na Reinharda Heydricha, především […]

Read More
Krása a Mapuche

Krása a Mapuche

  • Kvě 25, 2022

Mapuche jsou dnes nejpočetnějším chilským indiánským etnikem. Navzdory modernitě a globalizaci, které plnou silou vtrhly do mapuchské Araukánie ve 2. polovině minulého století, si dokázali zachovat nejen jazyk a svébytnou mytologii, ale také umělecké řemeslo. Mapuche jsou zruční tkalci, stříbrotepci a řezbáři. Jejich tradiční oděv je pozoruhodnou syntézou původních a koloniálních vlivů. Specifický výraz dostává mapuchské pojetí krásy v ženském oděvu […]

Read More