Home Národní muzeum Krása a Mapuche
Národní muzeum

Krása a Mapuche

Mapuche jsou dnes nejpočetnějším chilským indiánským etnikem. Navzdory modernitě a globalizaci, které plnou silou vtrhly do mapuchské Araukánie ve 2. polovině minulého století, si dokázali zachovat nejen jazyk a svébytnou mytologii, ale také umělecké řemeslo. Mapuche jsou zruční tkalci, stříbrotepci a řezbáři. Jejich tradiční oděv je pozoruhodnou syntézou původních a koloniálních vlivů. Specifický výraz dostává mapuchské pojetí krásy v ženském oděvu a šperku, ale také v řezbářském umění posvátných soch rehue. Krása pro Mapuche není jen estetickou kategorií, ale také vyjádřením hlubších mytologických a náboženských významů. Díky Václavu Šolcovi a Milanu Stuchlíkovi, etnografům Náprstkova muzea, kteří v 60. letech podnikli mezi Mapuche několik terénních výzkumů, se muzeum může pochlubit pozoruhodnou sbírkou mapuchského uměleckého řemesla. Součástí přednášky bude představení těchto artefaktů.

Přednáší: Tereza Melicharová


Vstupné: 50 Kč
Vstupenku je možné zakoupit on-line nebo na pokladně.

Zdroj příspěvku

Author

Výstavy v Praze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.