Home Národní muzeum Michael Hauser: Československý experiment s hodnotovou demokracií
Národní muzeum

Michael Hauser: Československý experiment s hodnotovou demokracií

Československo v době první republiky nebylo liberální demokracií tak, jak ji chápeme dnes.  Parlament a další instituce neměly být pouhým neutrálním rámcem rozhodování, nýbrž vycházely z určitých myšlenek a hodnot, které se utvářely v českém myšlení a politice v devatenáctém a počátkem dvacátého století. Tyto myšlenky a hodnoty zformuloval Masaryk, který je aspoň zčásti uskutečnil aktem založení státu. Masaryk si uvědomoval, že demokracie potřebuje svého nositele, jímž v jeho pojetí bude emancipační národ, který čerpá z ideálů „svobody, rovnosti a bratrství“ a je otevřený menšinám. V době krize liberální demokracie se klade logická otázka, zda není zapotřebí v nových souvislostech navázat na tuto přerušenou koncepci demokracie.

Přednáší: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.

Vstup na přednášku je v rámci vstupenky na výstavu. 

Rezervace doporučená na: tereza.klusackova@nm.cz


Prosíme účastníky přednášky, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Při příchodu musí všichni účastníci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce, aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Source link

Author

Výstavy v Praze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.