Home Národní muzeum Na den do muzea
Národní muzeum

Na den do muzea

Prázdninové středy budou opět patřit dětem! Během celodenních akcí v Historické a Nové budově Národního muzea na ně bude čekat spousta zábavy, poznávání a výtvarných aktivit.

Termíny a témata:

 • 14. 7. 2021, 8:30–16:30 h
  Za hudbou

  V průběhu workshopu se dětští návštěvníci seznámí s hudebně zaměřenými výstavami Slavní čeští skladatelé, Hudební zvěřinec a Pro čtyři struny. Program plný her, muzicírování a tvořivých aktivit se uskuteční v Historické budově Národního muzea a v Českém muzeu hudby. V průběhu dne se děti hravým způsobem seznámí s životními cestami a tvorbou Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů a s inspiracemi hudebních skladatelů, které čerpali i ze světa zvířat a přírody.
   
 • 28. 7. 2021, 8:30–16:30 h
  Za poklady
  Během workshopu se s institucí Národního muzea seznámíme dětskýma očima. Děti si vyzkouší, co obnáší práce kurátora, průvodce nebo tvůrce výstav. Historickou budovu prozkoumáme od podzemí po kupoli včetně slavného Panteonu, numismatické výstavy nebo expozice Sál minerálů. Chybět nebudou herní aktivity, kreativní dílny a práce s multimédii.
   
 • 4. 8. 2021, 8:30–16:30 h
  Za poklady

  Během workshopu se s institucí Národního muzea seznámíme dětskýma očima. Děti si vyzkouší, co obnáší práce kurátora, průvodce nebo tvůrce výstav. Historickou budovu prozkoumáme od podzemí po kupoli včetně slavného Panteonu, numismatické výstavy nebo expozice Sál minerálů. Chybět nebudou herní aktivity, kreativní dílny a práce s multimédii.
   
 • 11. 8. 2021, 8:30–16:30 h
  Na olympiádu 
  Workshop hravou formu seznámí dětské návštěvníky s aktuálními výstavami se sportovní tematikou Olympijské Tokio a Volejbalové století. Děti se stanou olympioniky a vydají se na dobrodružnou cestu do Tokia. Čeká na ně řada her, tvořivých aktivit a kvízů. Během programu se seznámí s úspěchy slavných českých olympioniků, dozvědí se, jak se sportovalo v minulosti, a při setkání s autory výstav i to, jak takové sportovně zaměřené výstavy vznikají.
   
 • 18. 8. 2021, 8:30–16:30 h
  Na olympiádu
  Workshop hravou formu seznámí dětské návštěvníky s aktuálními výstavami se sportovní tematikou Olympijské Tokio a Volejbalové století. Děti se stanou olympioniky a vydají se na dobrodružnou cestu do Tokia. Čeká na ně řada her, tvořivých aktivit a kvízů. Během programu se seznámí s úspěchy slavných českých olympioniků, dozvědí se, jak se sportovalo v minulosti, a při setkání s autory výstav i to, jak takové sportovně zaměřené výstavy vznikají.
   
 • 25. 8. 2021, 8:30–16:30 h
  Za hudbou

  V průběhu workshopu se dětští návštěvníci seznámí s hudebně zaměřenými výstavami Slavní čeští skladatelé, Hudební zvěřinec a Pro čtyři struny. Program plný her, muzicírování a tvořivých aktivit se uskuteční v Historické budově Národního muzea a v Českém muzeu hudby. V průběhu dne se děti hravým způsobem seznámí s životními cestami a tvorbou Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů a s inspiracemi hudebních skladatelů, které čerpali i ze světa zvířat a přírody.

Věk: 8–12 let (kapacita je omezena – max. 16 dětí) / Akce se bude konat při minimálním počtu 6 dětí.
Cena: 500 Kč / dítě (den)
Cena se snižuje na 450 Kč v případě:
   – současně přihlášeného sourozence
   – 2 a více přihlášek jednoho dítěte
Termín a čas konání: v termínech uvedených u jednotlivých akcí, 8:30–16:30 h, sraz s lektorem proběhne vždy před hlavním vstupem do Historické budovy Národního muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1.

V závislosti na aktuálně platných opatřeních je možné, že bude od účastníků před začátkem akce vyžadováno potvrzení o negativním testu na covid-19 ne starší než 72 hodin.

Pro děti je zajištěn teplý oběd a pitný režim.

Další informace: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

Do 4 pracovních dnů od odeslání elektronické přihlášky (níže na stránce) Vám zašleme na e-mail závazné potvrzení rezervace místa ve vybraném termínu a variabilní symbol a číslo účtu k uhrazení částky za celodenní kurz. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá. Uzávěrka přijímání přihlášek je 7 dní před termínem konání.


STORNO PODMÍNKY:

 • v případě, že se dítě nemůže zúčastnit ze zdravotních důvodů, storno poplatek činí 30 % z ceny (nutno doložit potvrzením od lékaře)
 • v případě zrušení akce ze strany Národního muzea z důvodu zhoršené epidemické situace vrátí Národní muzeum platbu v plné výši
 • v jiných případech se poplatek nevrací
   

Přihláška Na den do muzea 2021

Datum a téma

Jméno a příjmení dítěte

Datum narození

Bydliště

Jméno rodiče (zákonného zástupce)

Telefon (rodiče)

E-mail (rodiče)

Účast sourozence

Jméno sourozence (účastní-li se)
Source link

Author

Výstavy v Praze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.