Home Uncategorized Fotograf festival 2020: Nerovný terén
Uncategorized

Fotograf festival 2020: Nerovný terén


Naléhavěji než kdy dříve zjišťujeme, jak si mohou být lidé odcizeni a vzdáleni bez ohledu nafyzický prostor. Hledáme proto nové cesty setkávání.

Pro mezinárodní fotografický festival jeaktuální dění nejen hrozbou, ale i výzvou. Hozenou rukavici zdvihly kurátorky Stephanie Kiwitt,Tereza Rudolf a Anna Voswinckel. Desátý ročník Fotograf Festivalu zastřešily tématem Nerovný terén.

Ve světle nepředvídatelných událostí hledají tři kurátorky z Německa aČeska možnosti, jak vnímat a potkávat ​druhé​. Využívají k tomu fotografii a video, média, kteránám dopřávají iluzorní pocit blízkosti, přestože udržují odstup. ​Aktuální pandemie ukazuje, jak semůžeme odcizit, jak vytváříme sami sebe odmítáním druhého. Jak ve stále globalizovanějším světěvoláme po budování hranic mezi národy. A to všechno v konfliktu s lidskou potřebou vzájemnéblízkosti. V osmi expozicích kurátorky nabízejí různé formy setkávání na dálku. Propojují umělce a umělkyněz různých generací i míst. Přibližují fotografující a jejich modely nebo objekty. Spojují jednohočlověka s ​druhým​ a směšují známé s ​neznámým​.

Výstavy FOTOGRAF festivalu se vydávají rozdílnými cestami, aby zkoumaly umělecké přístupy kosobnímu setkávání, vytváření a překonávání sebe sama a následné konfrontaci s ​druhým​.Speciální pozornost kurátorky věnovaly dílům, v nichž umělci použili vlastního těla cobyvýrazového média, aby tak ohledali hranice mezi sebou samými a ​ostatními​, nebo aby zkoumali sebe sama skrze obrazy ​vnějšího​ světa. Některé vystavované práce se vztahují k historickým dílům, jiné vstupují na pole sociálního dokumentu, aby zachytily životy ​druhých​. Vystavená díla ve svém celku zkoumají společnost a její schopnosti dovolit rozdílným skupinám žít vedle sebe.Výstavy propojují i různá média a dokumentární, konceptuální či subjektivní postupy, které fotografii využívají také v instalacích nebo performanci.

V několika výstavách se objeví díla americké filmařky Shelly Silver a české umělkyně Alžběty Bačíkové zaměřující se na video a filmový jazyk. Rakouská fotografka Sophie Thun představí svénové práce na společné výstavě s fotografiemi Birgit Jürgenssen, pionýrky feministickéhopřístupu v umění . Na festivalu představí svá díla několik současných německých fotografů afotografek: Andrzej Steinbach, Heji Shin nebo Kristin Loschert. K vidění budou prácevýchodoněmeckých uměkyň Gunduly Schulze Eldowy, Gabriele Stötzer a Tiny Bara. Výstavy přinesou nový pohled na české tvůrce Pavla Hečka, Miloše Šejna, Zdeňka Lhotáka nebo JolanuHavelkovou.Festival zahajuje výstava ​Tělospolečnosti,nestabilnířád–nestabilnítělo,řádspolečnosti​veFotograf Gallery 6. října. Poté se postupně otevře sedm dalších expozic v pražských galeriích.Součástí festivalu je také doprovodný program, který přináší názorová setkání vystavujících umělců a umělkyň a který proběhne online.

Source link

Author

Výstavy v Praze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.