Home Národní muzeum Barokní ceremoniál na příkladu audiencí u dvora rakouských Habsburků a jejich diplomatů
Národní muzeum

Barokní ceremoniál na příkladu audiencí u dvora rakouských Habsburků a jejich diplomatů

V raném novověku se výrazně zvětšily panovnické dvory a tomu odpovídalo i zvětšení obytných a reprezentačních prostor příslušných rezidencí. Ty patřily konkrétnímu panovníkovi, který se v nich ubytoval se svou rodinou. Kolem každého dospělého či dospívajícího člena vládnoucí dynastie pak vznikl samostatný dvůr, který byl každý umístěn v jiné části rezidence. Přístup k těmto výjimečným lidem byl reglementován a postupně vznikla pravidla, podle nichž byl přijímán konkrétní host směřující na návštěvu. Tato pravidla měla svůj prostorový a sociální aspekt a proměňovala se v závislosti na postavení hosta a také v čase. Své sehrála také otázka reciprocity, protože panovníkův diplomat byl u cizího vladaře přijímán nějakým způsobem a bylo důležité, aby byla pravidla oboustranně akceptovaná. Souhrnně říkáme těmto pravidlům ceremoniál přijetí a je jedním z projevů specifické raně novověké kultury západní civilizace, která byla založena na hierarchickém uspořádání společnosti. Barokní ceremoniál bude v přednášce představen jako forma symbolické komunikace plná gest s jasně čitelnými významy. Bude ukázáno, jak byl císařem využíván ke zviditelnění společenského postavení, společenských rozdílů a jak spoluvytvářel společenský řád.

Přednáší: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
Místo konání: přednáškový sál 102, Historicka budova Národního muzea


Vstupné: 50 Kč
Vstupenky je možné zakoupit on-line nebo na pokladně Historické budovy Národního muzea.


Zdroj příspěvku

Author

Výstavy v Praze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.