Home Národní muzeum Století hrobu Neznámého vojína
Národní muzeum

Století hrobu Neznámého vojína

V roce 2022 uběhlo sto let od vzniku hrobu Neznámého vojína v tehdejším Československu. Tato výroční výstava si klade za cíl ukázat návštěvníkovi ideovou základnu, která stála za vznikem ústředního pietního místa, zrodem tradice hrobu Neznámého vojína, a jeho etablováním v rámci československé společnosti a kultury. Výstava chronologicky sleduje postupné proměny vnímání této institucializované podoby paměti na padlé vojáky a hrdiny válek. Blíže mapuje proces fyzické likvidace hrobu Neznámého vojína během Protektorátu Čechy a Morava, jeho následné poválečné obnovení a rovněž neopomíná ani dnešní roli hrobu v kontextu novodobých tradic Ozbrojených sil České republiky. Skrze vystavené dobové předměty tak můžete objevit příběh unikátního a symbolického místa, které reprezentuje čest, odvahu, vlastenectví a účast československých vojáků ve světových válkách.

Zdroj příspěvku

Author

Výstavy v Praze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.