Home Národní muzeum Ukryto v pásech – křest knihy
Národní muzeum

Ukryto v pásech – křest knihy

České muzeum hudby zve na uvedení monografie věnované české elektroakustické a elektronické vážné hudbě a jejím přesahům do oborů, jako je film, literatura aj. Přítomní členové autorského týmu během večera krátce představí své kapitoly.

Program:

  • Úvodní slovo (Petr Ferenc)
  • Studiová technika v československé elektroakustické tvorbě (Milan Guštar)
  • Notace elektroakustické hudby (Miloš Haase)
  • Stopy elektroakustické hudby v českém filmu (Jonáš Kucharský)
  • Česká fonická poezie a její hudební aspekty (Pavel Novotný)

Kolektiv teoretiků, badatelů, kurátorů i tvůrců přibližuje nejrůznější společensko-politické, historické a technické aspekty elektroakustické kompozice v české oblasti bývalého Československa. Rozebírá teoretická východiska elektroakustické hudby i její specifickou terminologii a reflektuje stav bádání v oblasti. Zvláštní pozornost věnuje nahrávacím studiím, v nichž elektroakustická hudba vznikala, a jejich vybavení, technickým možnostem i omezením.

Historická část práce v několika kapitolách popisuje počátky elektroakustické tvorby v Československu, vznik nahrávacích studií i významných skladeb a šíření a propagaci elektroakustické hudby v často spíše nevstřícném prostředí vládnoucího režimu. Závěrečná část je věnována neautonomní elektroakustické hudbě a využití jejích prostředků ve filmové, rozhlasové i literární tvorbě.

Autoři: Petr Ferenc (ed.), Martin Flašar, Milan Guštar, Miloš Haase, Lukáš Jiřička, Jonáš Kucharský, Pavel Novotný, Viktor Pantůček, Michal Rataj.

Novou knihu bude možné na místě zakoupit.

Akce se koná ve stálé expozici – místnost Hudba pod proudem (1. p.)


Vstupné: zdarma

Zdroj příspěvku

Author

Výstavy v Praze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.