Předobrazy válečnictví ze světa Hvězdných válek

Hvězdné války jsou jedním ze nejpopulárnějších sci-fi příběhů na světě. Galaxie, kterou nám představují se noří do různých válek a konfliktů, kde spolu často soupeří dobro a zlo. Vypravování válečného příběhu s sebou přináší vyobrazení války samotné, ale rovněž nám přibližuje podobu válečníků a válečnictví. Tvůrce tohoto fenoménu George Lucas se v počátcích této sci-fi ságy silně inspiroval japonskými […]

Read More
Mineralogická určovací beseda

Mineralogická určovací beseda

  • Pro 29, 2022

Přírodovědecké muzeum, mineralogicko-petrologické oddělení a Společnost Národního muzea vás zvou na určovací besedu. Všichni zájemci jsou zváni na přátelské posezení s odborníky i amatérskými mineralogy. Budou zde prezentovány uplynulé i budoucí události v daném oboru, sběratelské zážitky a objevy ostatních kolegů a v neposlední řadě si jako vždy budete moci nechat určit své nálezy pracovníky z Národního muzea. Místo konání: přednáškový sál č. 102, […]

Read More
ZeMěDílna: Krmítka pro ptáky

ZeMěDílna: Krmítka pro ptáky

  • Pro 27, 2022

V rámci doprovodného programu k výstavě ZeMě se zaměříme na zimní přikrmování ptáků. Ornitologové z Přírodovědeckého muzea vám poradí jak, kdy a čím krmit volně žijící ptáky. Děti se na workshopu naučí vlastnoručně vyrábět pochoutky pro ptáky do krmítek z druhotně použitých materiálů (upcycling). A zájemci se přímo z výstavy ZeMě zapojí do sčítání ptáků na krmítku Ptačí […]

Read More
Ceny a mzdy ve středověku a raném novověku a co se z nich dá zjistit

Nejen numismatik, ale téměř každý, kdo se zajímá o historii, si dříve nebo později položí otázku, co bylo možno za mince ražené v té které době pořídit. Přednáška se v rámci tohoto obsáhlého tématu zaměří na tři různá historická období: 13. století jako dobu hospodářského růstu, 15. století jako období finanční krize a stagnace a 16. století spjaté s fenoménem cenové revoluce.   Přednáší: PhDr. […]

Read More
Cookie cutter fenomén aneb není díra jako díra

Zemský povrch je protkán zlomy, puklinami a všelijakými různými „dírami“ pestrých tvarů a hloubek. Většinou je vznik takových děr snadno vysvětlitelný geologickými nebo jinými přírodními procesy, popřípadě procesy, které jsou spojené s lidskou činností. Nicméně stále existuje jeden druh děr, u kterých je proces jejich vzniku těžko vysvětlitelný a jejich geneze je opředena několika otazníky. Tato přednáška uvede posluchače do […]

Read More
Ze života sbírek Národního muzea

Ze života sbírek Národního muzea

  • Pro 19, 2022

Cílem přednášek cyklu Ze života sbírek Národního muzea je představit jednotlivé sbírkové kolekce Národního muzea napříč jeho širokým spektrem. Program: Ze života vánočních ozdob V čase vrcholícího adventu jsme pro vás přichystali přednášku s ryze vánoční tématikou, během které nahlédnete do sbírek etnografického oddělení i restaurátorské dílny Národního muzea a seznámíte se s historií i současností vánočních […]

Read More
Komentované prohlídky expozice Dějiny 20. století

Přijďte si projít expozici Dějiny 20. století, která sleduje vývoj české a slovenské společnosti od první světové války až do vstupu České republiky do Evropské unie. Během prohlídky se seznámíte s konceptem expozice a prohlédnete si nejvýznamnější exponáty, mezi nimiž nechybí např. vojenská vyznamenání Františka Ferdinanda d’Este či sportovní oblek prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. V neposlední řadě vás necháme nahlédnout do […]

Read More
Prahou za přírodou: Za zimujícími obyvateli Vltavy

Nezamrzající Vltava se stala pravidelným a významným zimovištěm mnoha ptačích druhů. Zimující ptáci si oblíbili přímo centrum města, kde loví potravu a odpočívají na jezech a nábřežích. Přímo u Karlova mostu, kolem Kampy a Střeleckého ostrova se tak můžeme setkat s poláky, hoholy, volavkami, kormorány a několika druhy racků. Občas se zde objeví i skutečná rarita jako je např. některá z potáplic. Exkurzí za ptačími obyvateli nás podél Vltavy provede Jaroslav Cepák, vedoucí Kroužkovací stanice Národního […]

Read More
Komentované prohlídky expozice Okna do pravěku

Komentované prohlídky jedné z nejmodernějších paleontologických expozic v Evropě vás seznámí s rozmanitostí života v pravěku. Jednotlivé sály představují unikátní nálezy z území Čech a nechají nás nahlédnout pod hladinu prvohorního a druhohorního moře, do třetihorních lesů nebo na pláně poslední doby ledové. Kromě zkamenělin nechybí velkoformátové rekonstrukce pravěkých zvířat – např. jediného českého dinosaura nebo oblíbených mamutů. Prohlídky jsou vhodné i pro rodiny s dětmi od […]

Read More
Smysl péče o tradiční stavitelství

Smysl péče o tradiční stavitelství

  • Pro 09, 2022

Tradiční lidové stavitelství je nezaměnitelnou součástí venkova a malých měst naší země. Stejně jako architektura slohová nese ve skromnější formě celou řadu historických, národopisných, estetických i technologických hodnot. Ochrana lidových památek je v naší zemi zabezpečena ze strany památkové péče i muzeí v přírodě. Společně nahlédneme, jak přistupují k tomuto fenoménu tradičního stavitelství muzea v přírodě u nás i v zahraničí. Co vše obnáší zachránění […]

Read More