Dekolonizace současného umění

Dekolonizace současného umění

  • Lis 29, 2022

V druhé přednášce se zaměříme na možnosti dekolonizace na poli současného umění. Pokusíme se nastínit proměnu jeho institucionálních rámců od druhé poloviny 80. let 20. století do zcela aktuální podoby. Budeme přitom sledovat zejména vývoj koncepcí velkých mezinárodních přehlídek globálního umění, odehrávajících se na půdě západních/euroamerických institucí (MoMA-New York, Centre Georges Pompidou-Paříž, documenta- Kassel atd…). Na […]

Read More
Ze života sbírek Národního muzea

Ze života sbírek Národního muzea

  • Lis 27, 2022

Cílem přednášek cyklu Ze života sbírek Národního muzea je představit jednotlivé sbírkové kolekce Národního muzea napříč jeho širokým spektrem. Program: Krása detailu: Konzervace – restaurování numismatické sbírky NM Výběr medailí pro plánovanou stálou expozici numismatiky – Italská a německá medaile 15. a 16. století. Od převzetí artefaktu, přes neinvazivní analýzu po čištění a závěrečnou konzervaci. Přednáší: Libor Veselý, […]

Read More
Komentované prohlídky expozice Zázraky evoluce

V rámci komentované prohlídky se seznámíte s rozmanitostí živočišné říše, jednotlivé sály vás zavedou pod hladinu oceánu, do tropického pralesa nebo na africkou savanu. U hlavních skupin organismů vám představíme jak typické zástupce, tak představitele zajímavých cest evoluce. Pozornost budeme věnovat i exponátům a modelům doplněným o audiovizuální a interaktivní prvky, které vám umožní při prohlídce zapojit sluch a hmat. Prohlídky jsou vhodné […]

Read More
23.11. 2022 – 21.2. 2023 – Bohumil Míra a Milan Míšek – „silná dvojka“ českého designu

První retrospektivní výstava věnovaná ojedinělému tvůrčímu tandemu designérů, fungujícího v šedesátých letech a na počátku sedmdesátých let minulého století. Bohumil Míra a Milan Míšek rozvinuli např. pozoruhodnou designérskou tvorbu pro několik závodů podniku TESLA. Číst dále V malé výstavě jsou proto k vidění oblíbené radiopřijímače z šedesátých let, magnetofony z následujícího desetiletí i „ikonický“ telefonní přístroj T 65 H, přezdívaný „rakvička“. Protipól k nim tvoří dvě […]

Read More
Hnědé zlato Bíliny očima geologa

Hnědé zlato Bíliny očima geologa

  • Lis 21, 2022

Na samém úpatí Krušných hor se táhne JV-SV směrem třetihorní příkopová propadlina, ve které se nachází hnědouhelná mostecká pánev s několika aktivními povrchovými lomy. Hnědé uhlí bylo po dekády strategickou surovinou českého hospodářství, a i dnes hraje důležitou roli při vytápění domácností nebo při výrobě tepla a elektřiny. Právě dlouhodobá povrchová těžba odkryla nemálo skrytých geologických […]

Read More
Komentované prohlídky expozice Dějiny

Komentované prohlídky expozice Dějiny

  • Lis 19, 2022

Nejprve se staneme svědky počátků českého státu, následně budeme přihlížet náboženským sporům i válečným konfliktům a skončíme pozorováním technologického rozmachu na konci 19. století či vzniku moderního nacionalismu. V rámci této průřezové komentované prohlídky budete mít možnost prohlédnout si ty nejzajímavější exponáty z expozice Dějiny. Prohlídky jsou vhodné pro dospělé a dětské návštěvníky od 12 let a probíhají v českém jazyce. Setkání zájemců o prohlídku […]

Read More
ETNOKLUB: Muñeca quitapenas

ETNOKLUB: Muñeca quitapenas

  • Lis 17, 2022

Malé barevné panenky původem z Guatemaly mají své kořeny již u starých Mayů. Ti věřili, že panenka se bojí za svého majitele a přebírá tak všechny jeho starosti. Muñeca quitapenas jsou dodnes oblíbené u guatemalských dětí, ale i dospělých. Můžete jim svěřit svá přání a obavy nebo jim předat svůj strach ze tmy. Schováte-li panenku večer pod polštář, bude se v noci […]

Read More
Romové a disent – diskuzní večer

Romové a disent – diskuzní večer

  • Lis 15, 2022

Třetí, a také poslední, ze série diskuzí Večery romské paměti je doprovodným programem výstavy Genocida Romů v době II. světové války, která byla k vidění v Národním památníku na Vítkově. Předchozí komponované programy zasazovaly Romy do kontextu protiválečného odboje, aktivistického boje za uznání holokaustu Romů a Sintů včetně likvidace vepřína v Letech u Písku. Téma odporu proti komunismu, které bude představeno v předvečer výročí […]

Read More
Architektura lidových betlémů

Architektura lidových betlémů

  • Lis 11, 2022

Národní muzeum společně se Spolkem českých betlémářů vás zvou na přednášku věnovanou podobám a proměnám betlémové architektury. Drobné domky, chrámy i paláce v pojetí řady místních tvůrců dodávaly a dodávají městu Betlém domácký ráz. Téma architektury v betlémech obecně představí Daniela Záveská z Národního muzea. O příbramských betlémských městech a jejich specificích promluví Lenka Blažková […]

Read More
Koncert studentek kurzů SIMA 2022

Koncert studentek kurzů SIMA 2022

  • Lis 09, 2022

Hosté: Kateřina Švecová (housle), Tereza Petrová (housle) Akce se koná ve spolupráci se Společností Antonína Dvořáka. Program: Esther Jiahe Zhang Antonín Dvořák – Klid lesa op. 68 Kateřina Švecová (host) Sylvie Bodorová – Cikánská balada pro sólové housle “Dža more” Amálie Dobšíková Jean Sibelius – Houslový koncert d moll 1. Allegro moderato 2. Adagio di […]

Read More