Home Národní muzeum Opiové války
Národní muzeum

Opiové války

V polovině 19. století došlo k vojenským střetům mezi Velkou Británií a čchingskou Čínou. Tyto boje vstoupily do historie pod označením „opiové války“. Z Číny se do Evropy dovážel porcelán, hedvábí a čaj, čínský trh však zůstával uzavřen a Číňané měli jen malý zájem o zahraniční výrobky, výjimkou bylo opium. Snahy potlačit obchod opiem, který měl na čínské obyvatelstvo značně negativní dopad, nikoliv pouze zdravotní, vedly k prvnímu válečnému střetu. Tím však jen eskalovalo dlouhotrvající napětí mezi oběma zeměmi, způsobené především rozdílným pohledem na otázky obchodní či diplomatické. Opiové války tak nebyly jen bojem o otázku opia, která se vedla v Číně i v Londýně, ale rovněž kulturním střetem dvou odlišných světů a přístupů.
Opiové války ovlivnily vývoj Číny v následujících desetiletích, v určitém směru lze však jejich odkaz nalézt i v dnešní době, ať již se jedná o propagandistický obraz západních obchodníků využívaný čínskými politiky nebo situaci v Hongkongu, který byl až do roku 1997 britským územím získaným v první opiové válce.  

Přednáší: Adéla Tůmová


Pravidla pro návštěvu přednášek v souvislosti s opatřeními proti šíření epidemie covid-19:

Všichni učastníci starší 12 let musí prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin,
  • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin,
  • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
  • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).


Vstupné: 30 Kč

Vstupenku je možné zakoupit on-line nebo na pokladně.
 


Source link

Author

Výstavy v Praze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.