Home Národní muzeum Jan Svoboda: Masarykovo pojetí humanity a demokracie
Národní muzeum

Jan Svoboda: Masarykovo pojetí humanity a demokracie

Přednáška se zaměří na Masarykovo specifické pojetí humanity. V potřebné tematické návaznosti se pokusí osvětlit důležité sociologicko-historické i některé politické dobové kontexty, na jejichž pozadí se stane zřejmé, proč se tento ideál pro něho stal vůdčím nadčasovým ideálem národa a tím v podstatě nejvlastnější nosnou komponentou jeho radikalizující ho se konceptu demokracie. Masarykovo neochvějné přesvědčení v potřebu trvalého prosazování ideálů humanity a demokracie však nebylo pouze entuziastickou vírou v jedinečnost českého národa a jeho zvláštní dějinné poslání. Českou humanitu vždy Masaryk důvodně vnímal jako neoddělitelnou součást humanity světové čili jako její originální a obohacující součást. Masaryk věřil, že důsledným a odpovědným prosazováním ideálů humanitních se postupně podaří jednotlivé národy účinně integrovat do vyššího nadnárodního demokratického celku, za jehož budoucí živoucí součást považoval tzv. „novou“ Evropu. I na tyto skutečnosti se bude tematicky soustřeďovat proponovaná přednáška.

Přednáší: PhDr. Ing. Jan Svoboda, M.A., Ph.D.

Vstup na přednášku je v rámci vstupenky na výstavu. 

Rezervace doporučená na: tereza.klusackova@nm.cz


Prosíme účastníky přednášky, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Při příchodu musí všichni účastníci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce, aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Source link

Author

Výstavy v Praze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.