Home Národní muzeum Petr Kužel: Ekonomická demokracie a reformy roku 1968
Národní muzeum

Petr Kužel: Ekonomická demokracie a reformy roku 1968

Pražské jako 1968 je právem spojováno s demokratizačním procesem a s politickým uvolňováním. Dochází ke zrušení cenzury, svobodnému rozvoji v oblasti kulturního života, diskutují se formy pluralitního demokratického systému. Často se nicméně zapomíná, že diskuse o reformách se neomezují pouze na rovinu občanských a politických svobod, nýbrž že dochází rovněž k pokusům o demokratizaci v rovině ekonomické.  V rámci ekonomických reforem dochází ke snahám překonat model centrálního plánování, poskytnout autonomii podnikům v jejich ekonomickém rozhodování a spojit tuto autonomii s participativním modelem v ekonomice. Tento participativní model se opíral o to, co Ota Šik nazval „radami pracujících“. Přednáška se proto zaměří na tento poměrně opomíjený aspekt pražského jara. Přiblíží pozadí diskusí o zavedení těchto rad i to, jak tyto rady fungovaly a jakým způsobem probíhaly do těchto orgánů. Zaměří se v této souvislosti rovněž na vývoj veřejného mínění a okolnosti zániku rad pracujících v důsledku počínající normalizace. Přednáška tak představí pražské jaro jako svébytný pokus demokratizace společnosti, který však neomezuje demokracii jen na volby do parlamentu a na snahu vrátit mu roli demokratické platformy, ale rozšiřuje ji i do sféry každodenního hospodářského života.

Přednáší: Mgr. Petr Kužel, Ph.D.

Vstup na přednášku je v rámci vstupenky na výstavu. 

Rezervace doporučená na: tereza.klusackova@nm.cz


Prosíme účastníky přednášky, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Při příchodu musí všichni účastníci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce, aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Source link

Author

Výstavy v Praze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.