Home Národní muzeum Lenka Varadzinová: Archeologické výzkumy Českého egyptologického ústavu v Súdánu
Národní muzeum

Lenka Varadzinová: Archeologické výzkumy Českého egyptologického ústavu v Súdánu

Egyptský Abúsír bezesporu představuje vlajkovou loď Českého egyptologického ústavu FF UK. Od samého počátku působení v Egyptě však terénní výzkum v Abúsíru průběžně doplňují další archeologické projekty na území Egypta a od r. 2009 též v Súdánu. Tyto dílčí archeologické projekty vzešly buď z výzev egyptských nebo súdánských partnerů ke spolupráci na záchraně ohroženého kulturního dědictví, nebo si je vyžádala potřeba řešit vědecké otázky otevřené výzkumem v Abúsíru. Oba tyto důvody stojí u počátků působení expedice Českého egyptologického ústavu v Súdánu. Tato přednáška přiblíží nejen cíle a poznatky získané během dosavadního výzkumu palácového a chrámového okrsku v Usli nedaleko 4. nilského kataraktu a pravěkého osídlení v malebném pohoří Sabaloka u 6. nilského kataraktu, ale též samotný smysl vědeckého působení českého týmu v zemi tak vzdálené a exotické jako je Súdán.

Úvodní foto k přednášce: Petr Pokorný


Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D. vystudovala egyptologii a indologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a tamtéž v dubnu 2015 obhájila dizertační práci věnovanou skalnímu umění severovýchodní Afriky na příkladu unikátních skalních maleb z československé koncese v Dolní Núbii. Od r. 2007 pracuje v Českém egyptologickém ústavu, kde se zabývá kulturním a společenským vývojem v oblasti severovýchodní Afriky ve starším a středním holocénu (asi 10000–3000 př. Kr.). Od r. 2009 vede interdisciplinární výzkum v pohoří Sabaloka a na 6. nilském kataraktu v Súdánu a účastní se výzkumu na druhé archeologické koncesi domovského pracoviště v Súdánu – na lokalitě Usli.


Místo konání: Nová budova Národního muzea, velký kongresový sál
Vstupné: 50 Kč
Vstupenku je možné zakoupit on-line nebo na pokladně.

 

Prosíme účastníky přednášky, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Při příchodu musí všichni účastníci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce, aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

 


Source link

Author

Výstavy v Praze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.