Home Národní muzeum, Uncategorized Výstava Adolf Loos světoobčan v Národním technickém muzeu
Národní muzeumUncategorized

Výstava Adolf Loos světoobčan v Národním technickém muzeu


Výstava „Adolf Loos světoobčan“ prezentuje stěžejní dílo architekta se zaměřením na jeho realizace v Českých zemích, které dává do kontextu celé jeho tvorby a teoretické práce. Tento kontext ztělesňuje prostorový diagram Loosova života, díky němuž návštěvníci snadno poznají, kdy a kde vznikaly jednotlivé projekty. Loosova tvorba a její principy jsou na výstavě představeny formou trojrozměrných modelů, fotografií a audiovizuálních prvků. Jedním z hlavních cílů výstavy je jejím prostřednictvím přispět k obnovenému vnímání kvality Loosových děl odbornou i širokou veřejností.

Ačkoliv se Loos sám za architekta nepovažoval, jeho názory, a především dílo ovlivnilo generaci jeho současníků i následovníků architektů.

V přední části výstavního sálu je instalováno první české vydání „Řečí do prázdna“ s Loosovými nejcitovanějšími texty a originální blok mramoru Cipollino ze švýcarského lomu, který Loos nepoužil při stavbě Müllerovy vily a jehož dvě plochy byly vybroušeny speciálně pro výstavu kvůli unikátní struktuře kresby tohoto legendárního mramoru. Tuto úvodní část výstavy doplňují úryvky z Loosových nejznámějších publicistických statí, představené formou audionahrávek, doplněny samostatným vizuálním prvkem, promítaným na bílou stěnu výstavního sálu videoprojekcí na téma „O stavbě a oděvu“. 

Důležitým prvkem výstavy je obdélníkový diagram Loosova života se schématickou zlatou linkou jeho životní dráhy, umístěný uprostřed podlahy výstavního sálu, kde v průsečících mříže časových a prostorových souřadnic jsou připomenuty nejdůležitější Loosovy projekty v českých zemích i ve světě, nejzřetelněji prostřednictvím souboru nových architektonických modelů postavených budov i neuskutečněných projektů v Čechách a na Moravě. Model světoznámé Müllerovy vily z Prahy Střešovic, národní kulturní památky ve správě Muzea hlavního města Prahy, doplňují modely Brummelova domu v Plzni, úřednických řadových domů v Náchodě Babí, neuskutečněného návrhu Jordanova nájemního domu v Brně a tří staveb cukrovarnického areálu v Hrušovanech u Brna cukerní rafinerie, ředitelské vily se zahradou a ubytovacího hostince v blízkosti nádraží, odborné veřejnosti dosud neznámého. 

Na stěnách výstavního sálu je rovnocenně s modely instalován soubor profesionálních barevných fotografií současné podoby dochovaných exteriérů a interiérů budov v českých zemích, rozdělený podle nejdůležitějších a konstantníchkategorií Loosovy tvorby: vztahu vnitřního a vnějšího, enfilády, Raumplanu, symetrie a promyšlenosti vnitřního nábytkového zařízení. Loosova vynikající znalost vlastností ušlechtilých stavebních materiálů je představena na poslední sérii fotografií. Výstavu doplňují tři originální sedací nábytkové kusy ze soukromých i veřejných sbírek, které Adolf Loos osobně navrhoval nebo vybral do svých interiérů.

Výstava, kterou ve spolupráci s NTM připravilo Muzeum hlavního města Prahy, je pořádána při příležitosti 150. výročí narození Adolfa Loose a připomíná osobnost, tvorbu a základní ideje tvorby tohoto významného architekta, jehož odkaz je stále aktuální a inspirující. K výstavě připravuje Národní technické muzeum zajímavý doprovodný program, který bude dostupný v živém přenosu.

Source link

Author

Výstavy v Praze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.