Rubriky
Uncategorized

White Plastic, Don Quijoti, Vlk se proměnil v planetu a potom
Kdy

8. říjen 2020 16:00 – 20:00Výstavy

Tradiční Korzo Pragovka proběhne 8. 10. 2020 od 14:00. Součástí programu bude i odpolední kreativní dílna (nejen) pro děti.

PROGRAM:

• otevřená kreativní dílna (nejen) pro děti k aktuálním výstavám s Jolanou Lažovou

• procházka po Vysočanech s tvůrci výstavy White Plastic

• komentovaná prohlídka výstavy White Plastic za účasti některých z umělců a kurátorek

• komentovaná prohlídka výstavy Vlk se proměnil v planetu a potom se stal skvrnou s kurátorkou Editou Mikoláškovou a umělkyní Lenkou Černotou a následná diskuse o pracovních postupech a možnostech zobrazování

• komentovaná prohlídka výstavy Don Quijoti Jana Vlčka s kurátorkou Lucií Nováčkovou

 

Program se může měnit v závislosti na aktuální krizové situaci.

 

 

Celý popis

Source link

Rubriky
Uncategorized

Svět knihy Praha 2020 – knižní veletrh a literární festival – zrušeno


Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha připravuje jubilejní ročník. Od 8. do 11. října 2020 opět přivítá příznivce literatury na výstavišti v Holešovicích, kde je už pošestadvacáté seznámí s literární tvorbou řady zemí, nezapomíná ani na české autory.

Čestným hostem veletrhu Svět knihy Praha 2020 bude Polsko.

Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha vstupuje do 26. ročníku. Za hlavní téma si festival letos zvolil Střed/t světa. Zabývat se bude oběma významy, které toto spojení při vyslovení evokuje, tedy „středem“ i „střety“ současného světa. Vybrané téma navíc souzní i s letošním čestným hostem, jímž je Polsko. Na Svět knihy Praha se naši sousedé vracejí po deseti letech díky spolupráci s knižním veletrhem ve Varšavě. K česko-polské spolupráci odkazuje i letošní vizuál.

Zatímco v psané podobě je třeba „střed“ a „střet“ světa jednoznačně rozlišit, ve výslovnosti jsou snadno zaměnitelné. 26. ročník veletrhu Svět knihy Praha využívá této nejednoznačnosti k nastolení celého komplexu témat a souvisejících otázek. „Střet“ v pojmenování hlavního festivalového motta odkazuje k názorovému rozpolcení současné společnosti, kdy často naprosto protichůdné názory rozdělují rodiny i země a vedou ke konfliktům. Organizátory veletrhu například zajímá, do jaké míry je názorové střetávání ovlivněno „online“ propojením světa nebo tendencí považovat za jediný správný „střed“ právě svůj pohled na věc, svou kulturu či svého boha.

O „středu“ se bude v rámci letošního ročníku diskutovat i v geografickém smyslu, a tím se dotknout středoevropské historie i identity. Za střed či srdce Evropy se ostatně označuje řada míst v tomto regionu, jak v Česku a Slovensku, tak v Německu, Rakousku či v Polsku. A právě náš severní soused stojí jako čestný host ve středu zájmu letošního programu.

Polsko vyzdvihl Svět knihy Praha už před deseti lety. Návštěvníci aktuálního ročníku tak mají ideální možnost případně prozkoumat, kam se polská literatura za jednu dekádu posunula. O výběru Polska mezi dalšími zájemci o čestné hostování rozhodlo, že pražští organizátoři navázali úzký partnerský vztah s knižním veletrhem ve Varšavě. Ten bude od 21. do 24. května jako hlavní zemi na oplátku představovat Česko.

O festivalu

Kromě koprodukčních programů ve spolupráci s čestným hostem připravuje společnost Svět knihy pořady v rámci dalších tematických okruhů, jimiž napomáhá aktivnímu zapojení partnerů, nakladatelů a relevantních organizací.

Návštěvnickou atraktivitu zvyšuje i doprovodný literární festival s mimořádným mezinárodním přesahem. Během čtyř dnů se máte možnost seznámit s kompletní českou knižní produkcí, zaměřující se především na beletrii. Každoročně se zde představí na 400 vystavovatelů z více než 30 zemí celého světa.

V rámci rozmanitých diskuzních fór a autorských čtení se budete moci seznámit se spisovateli a odborníky na literaturu, kteří svým vstřícným přístupem přispívají k oblíbenosti Světa knihy. Těšit se můžete i na odborné semináře, konference, setkání s autory, prezentace nakladatelských domů, oceňování tvůrčích počinů i edičních úspěchů. Inspiraci v jednotlivých literárních dílech nacházejí i divadelní tvůrci, kteří na výstavišti prezentují zajímavé ukázky svého umění. Domů si z návštěvy veletrhu odnesete jistě i velké množství propagačních materiálů či samotných knih, které lze často zakoupit s výraznou slevou.

Source link

Rubriky
Uncategorized

PodvacátéPodvacátéSource link

Rubriky
Uncategorized

Komentovaná prohlídka výstavy Na březích Nilu


Objevte svět obyvatel starověkého nilského údolí a životního prostředí, které jej obklopovalo a které dalo vzniknout jedněm z nejstarších civilizací. Ve výstavě „Na březích Nilu“ poznáte rozmanitost světa faraonského Egypta, i jeho jižního souseda, starověké Núbie. Zjistíte, jaká zvířata zde žila, a jak jsou propojena se světem bohů. Dozvíte se, čím se Egypťané živili, jaká řemesla vykonávali a kde odpočívali. Chybět nebude ani zmínka o posmrtném životě a mumifikaci. Komentovaná prohlídka pro neslyšící návštěvníky je určena primárně pro rodiny s dětmi. Čeká vás nevšední zážitek plný objevování, zážitků a drobných pokusů. Prohlídka je vhodná pro rodiny s dětmi.

 

Source link

Rubriky
Uncategorized

Fotograf festival 2020: Nerovný terén


Naléhavěji než kdy dříve zjišťujeme, jak si mohou být lidé odcizeni a vzdáleni bez ohledu nafyzický prostor. Hledáme proto nové cesty setkávání.

Pro mezinárodní fotografický festival jeaktuální dění nejen hrozbou, ale i výzvou. Hozenou rukavici zdvihly kurátorky Stephanie Kiwitt,Tereza Rudolf a Anna Voswinckel. Desátý ročník Fotograf Festivalu zastřešily tématem Nerovný terén.

Ve světle nepředvídatelných událostí hledají tři kurátorky z Německa aČeska možnosti, jak vnímat a potkávat ​druhé​. Využívají k tomu fotografii a video, média, kteránám dopřávají iluzorní pocit blízkosti, přestože udržují odstup. ​Aktuální pandemie ukazuje, jak semůžeme odcizit, jak vytváříme sami sebe odmítáním druhého. Jak ve stále globalizovanějším světěvoláme po budování hranic mezi národy. A to všechno v konfliktu s lidskou potřebou vzájemnéblízkosti. V osmi expozicích kurátorky nabízejí různé formy setkávání na dálku. Propojují umělce a umělkyněz různých generací i míst. Přibližují fotografující a jejich modely nebo objekty. Spojují jednohočlověka s ​druhým​ a směšují známé s ​neznámým​.

Výstavy FOTOGRAF festivalu se vydávají rozdílnými cestami, aby zkoumaly umělecké přístupy kosobnímu setkávání, vytváření a překonávání sebe sama a následné konfrontaci s ​druhým​.Speciální pozornost kurátorky věnovaly dílům, v nichž umělci použili vlastního těla cobyvýrazového média, aby tak ohledali hranice mezi sebou samými a ​ostatními​, nebo aby zkoumali sebe sama skrze obrazy ​vnějšího​ světa. Některé vystavované práce se vztahují k historickým dílům, jiné vstupují na pole sociálního dokumentu, aby zachytily životy ​druhých​. Vystavená díla ve svém celku zkoumají společnost a její schopnosti dovolit rozdílným skupinám žít vedle sebe.Výstavy propojují i různá média a dokumentární, konceptuální či subjektivní postupy, které fotografii využívají také v instalacích nebo performanci.

V několika výstavách se objeví díla americké filmařky Shelly Silver a české umělkyně Alžběty Bačíkové zaměřující se na video a filmový jazyk. Rakouská fotografka Sophie Thun představí svénové práce na společné výstavě s fotografiemi Birgit Jürgenssen, pionýrky feministickéhopřístupu v umění . Na festivalu představí svá díla několik současných německých fotografů afotografek: Andrzej Steinbach, Heji Shin nebo Kristin Loschert. K vidění budou prácevýchodoněmeckých uměkyň Gunduly Schulze Eldowy, Gabriele Stötzer a Tiny Bara. Výstavy přinesou nový pohled na české tvůrce Pavla Hečka, Miloše Šejna, Zdeňka Lhotáka nebo JolanuHavelkovou.Festival zahajuje výstava ​Tělospolečnosti,nestabilnířád–nestabilnítělo,řádspolečnosti​veFotograf Gallery 6. října. Poté se postupně otevře sedm dalších expozic v pražských galeriích.Součástí festivalu je také doprovodný program, který přináší názorová setkání vystavujících umělců a umělkyň a který proběhne online.

Source link

Rubriky
Uncategorized

Xiao Quan v Domě fotografie
Kdy

6. říjen 2020 – 7. únor 2021

Výstavy

Čínský fotograf Xiao Quan byl u všech důležitých událostí 80. let, kdy se formovala nezávislá umělecká scéna Číny.

Všechny neoficiální historické mezníky přinášející emancipaci uměleckých komunit v severních i jižních provinciích důsledně zmapoval a byl jejich přirozenou součástí. Xiao Quan je dnes mezinárodně uznávaným tvůrcem v oblasti dokumentu a pracuje na několika projektech zároveň. Pohybuje se v zapadlých oblastech Číny i západních metropolích a vydává řadu vynikajících publikací věnovaných určitým lokalitám a lidem, kteří jsou zde odkázáni žít v často diametrálně odlišných materiálních podmínkách. Je však otázka, zda se štěstí nekloní více k těm, kteří si stranou civilizačního balastu chrání jen holou existenci a pár nezbytností.

Celý popis

Source link

Rubriky
Uncategorized

Josef Sudek: tzv. volná tvorba


Výstava fotografií Josefa Sudka ze sbírky Ústavu dějin umění Akademie věd ČR ve Window Gallery, výlohách knihovny ústavu.

Po smrti Josefa Sudka (1896–1976) darovala Božena Sudková Ústavu dějin umění AV ČR soubor Sudkových více jak 20 000 negativů a originálních fotografií. Tematicky sbírka zahrnuje široké spektrum reprodukcí uměleckých děl (včetně užitého umění a architektury), počínaje pěstními klíny, řeckou a římskou antikou přes české románské umění, gotiku, baroko a 19. století až k umění Sudkových současníků. 
 
Jako tzv. volná tvorba byly v některých případech označeny fotografie, které nezobrazují umělecká díla a ve sbírce věnované Ústavu dějin umění se nejspíš ocitly omylem, nebo se k nim zatím nepodařilo zjistit žádné bližší informace. Výstava pracuje s tímto faktem, prezentuje fotografie, pro jejichž přítomnost ve sbírce fotografií uměleckých děl se jen těžko hledá opodstatnění, většinou nejsou datované ani nijak popsané.

Výstava ve Window Gallery, výlohách knihovny Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, je volně přístupná z ulice Na Perštýně a Husova.

Source link

Rubriky
Uncategorized

100 let grafické školy v Praze
Kdy

1. říjen 2020 13:0017. leden 2021 18:00Výstavy

Výstava 100 let grafické školy dokumentuje historii této vzdělávací instituce od jejího založení v roce 1920 až po současnost.

Expozice se věnuje významným osobnostem z řad pedagogů, kteří zásadním způsobem formovali výuku fotografie, grafického designu, knižní vazby, konzervátorství a restaurátorství a dalších oborů vyučovaných na grafické škole v průběhu její stoleté existence. Pozornost je upřena i na dílo jejich žáků, kteří získávali na škole první odborné znalosti, rozvíjeli je v následném studiu a praxi a zanechali výraznou stopu v širokém spektru vizuální kultury doma i v zahraničí. Expozice zahrnuje 560 prací učitelů a žáků školy z oboru fotografie, knižní vazby, tisku, grafického designu a restaurátorství. 200 exponátů poskytlo UPM ze svých sbírek, 280 pochází z archivu grafické školy. Další exponáty laskavě zapůjčili autoři, soukromí sběratelé a instituce.

Celý popis

Source link

Rubriky
Uncategorized

David Minařík, Filip Švehla – Hned i zítra bude lípDavid Minařík, Filip Švehla – Hned i zítra bude lípSource link

Rubriky
Uncategorized

Saul Steinberg – Vladimír Fuka: výstava v Paláci Kinských


Výstava představí amerického kreslíře, karikaturistu a ilustrátora Saula Steinberga (1914–1999), který sám sebe charakterizoval jako kreslícího spisovatele.

Jeho kresby jsou proslulé sice nejvíce z časopisu The New Yorker, jeho význam se však nedá zjednodušit jen ve smyslu tvůrce kreslených komentářů. Ovlivnil novinovou ilustraci a karikaturu daleko za hranicemi USA včetně českého prostředí. Steinberg byl nejen talentovaný umělec, ale člověk s širokým kulturněpolitickým rozhledem.  Pojednával o každodenním lidském životě s jeho paradoxy, mezilidské vztahy studoval jako výraz spojení a zároveň vzájemného nepochopení až odcizení. Národní galerie poprvé zpřístupní Steinbergovy práce ze Sbírky grafiky a kresby, jež byly velkorysým darem americké nadace The Saul Steinberg Foundation, New York.

 Při této příležitosti připomeneme také českého malíře a ilustrátora Vladimíra Fuku (1926–1977), který v roce 1969 emigroval stejně jako již dříve Steinberg do Ameriky, do New Yorku. V oblibě měl motiv labyrintů, ztělesňujících soudobou tíživou situaci, spletité křižovatky života. S dílem Saula Steinberga jej pojí mnohé, oba schopní kreslíři, solitéři, mapovali společnost a kulturu dané doby, bylo jim společné i nejedno téma, ať už to byl New York, mapy a labyrinty nebo hudba.

Source link